محصولات

واحد بازاریابی و مهندسی فروش شرکت، 2 سال پس از تاسیس شرکت، یعنی در سال 1381 راه اندازی شد.تولید فرآورده های گیاهی در بهترین کیفیت و بسته بندی بهداشتی

تولید فرآورده های گیاهی
تولیدات متنوع ما در خشکبار. با كادري مجرب و بهترین کیفیت محصولات

خشکبار